މާވަރުލަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައިސައިފި، މިއީ ހުވަދޫގެ ތިން ވަނަ އެއާޕޯޓް

ގދ. މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައި، ހުވަދޫގެ ތިން ވަނަ އެއާޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުއެވެ. މާވަރުލު ތަރައްގީކޮށްފައި ވަނީ ސަރުކާރުން 29.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރުދުކޮށްގެންނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރަށްތައް ގިނަ، އަދި އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅު، ހުވަދު އަތޮޅު މާވަރުލު އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމާއެކު، ގދ. އާއި ގއ.ގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނީ ހުވަދޫގެ އަތޮޅުގެ ދެކުނުގެ ރަށްތަކުގެ މީހުންނަށެވެ. މާވަރުލު އެއާޕޯޓުގެ ކްރޫންނާ އެކު ގައްދޫ އާއި ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން-- ފޮޓޯ/ މޯލްޑިވިއަން ހުވަދޫގައި މިހާރު ވެސް ދެ އެއާޕޯޓް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދެއެވެ. އެއީ...

ހުވަދޫ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީގެ އެންމެ ކުރީގައި ޔައުގޫބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރައްވާ 8 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރަކަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުން، ހުވަދޫ އަތޮޅުގެ 8 ދާއިރާގެ މެމްބަރުންގެ ތެެރެއިން ޔައުގޫބު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު 77 ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އޭނާއާ އެންމެ ކައިރިން ވާދަ ކުރައްވަނީ ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޒާހިރެވެ. އޭނާ ވަޑައިގެންނެވީ 76 ޖަލްސާއަށެވެ. ހުވަދޫ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީގެ ފުލަށް މިދިޔަ އަހަރު ގޮސްފައި ވަނީ ވިލިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިންނެވެ. އޭނާ ވަޑައިގެންނެވީ 62 ޖަލްސާއަށެވެ. ސައުދު މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ 15 ދުވަހުގެ ތެރެއިން، 14 ދުވަހު ހުންނެވީ ސަލާމުގައެވެ....

ރިޕޯޓް

ފޮޓޯއިން

ހުވަދޫއިން

މީހުން

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި