އަހުމަދު މުހައްމަދު

އަހުމަދު މުހައްމަދު

ކުރީގެ އެސްއޯ ކޮމާންޑަރު ޑީޑީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ކުރީގެ އެސްއޯ ކޮމާންޑަރު ގއ ގެމަނަފުށި އިރުމަތީގެ ، އިންސްޕެންޓާ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް (ޑީޑީ) ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ...

ވިލިނގިލީ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވާމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންް ސަސްޕެންޑުކޮށްފިއެވެ. އެލްޖީއޭ އިން މިއަދު ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ފަސް...

އިންޓަރ ސްކޫލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސްކޫލަކަށް އަބޫބަކުރު ސްކޫލް

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޓަރ ސްކޫލް ދެވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ މޮޅު...

ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ނައިބް ރައީސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި ބަޔާން ނެރެފައިވާތީ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ނައިބް...

މަކީޓާ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރަންވަނަތަކެއް ތިނަދޫއަށް

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަކީޓާ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ގދ ތިނަދޫ ރައުހަތު ސްޕޯޓްސްގެ ޓީމުން ރަންވަނަތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 25 ން ފެށިގެން ހަތަރު...

ޞަފްހާ 1 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ ލިޔުންތައް