އަހުމަދު މުހައްމަދު

އަހުމަދު މުހައްމަދު

ރަތަަފަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރިން ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ގދ ރަތަަފަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރިން ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނައިބް ރައީސް ހަސަން މޫސާ މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ...

ގެމަނަފުށީ މަސްވެރިން 3 ޒުވާނަކު މަހަށް ގެންދަނީ

ގެމަނަފުށީ މަސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިނުވާ ތިން ޒުވާނަކަށް މަހަށްގޮސް ޢާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން "ގެމަނަފުށި މަސްވެރިން" ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ...

ގައްދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ގައްދޫގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވެފައިވަނީ އެރަށު ހަނދުވަރީގޭ މުހައްމަދު ޒާހިރު، 80...

މާވާރުލުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން އެމްޓީސީސީ އަށް

ގދ. މާވާރުލުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި...

ޞަފްހާ 2 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ ލިޔުންތައް