ހުވަދޫ.ކޮމް

ހުވަދޫ.ކޮމް

ތިނަދޫ ފަޅުކުމުން، ވެއްޓުނީ ކޮވިޑަށް ވުރެ ދަށް ހާލަތަކަށް: ނަޝިދު

ތިނަދޫ ފަޅުކުމުން، ވެއްޓުނީ ކޮވިޑަށް ވުރެ ދަށް ހާލަތަކަށް: ނަޝިދު

ސުވަދީބުގެ ދުވަސްވަރު ނާސިރުގެ ސަރުކާރުން ތިނަދޫ ފަޅުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކޮވިޑަށްވުރެ ދަށަށް ދިޔަ ކަމަށް ރައްޔިންތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ....

ނަޝީދުގެ މެސެޖު: ދެކުނުން އެއްބަސްވެވޭ ތަރައްގީގެ އޮނިގަނޑެއް ރޭވެން ޖެހޭނެ

ނަޝީދުގެ މެސެޖު: ދެކުނުން އެއްބަސްވެވޭ ތަރައްގީގެ އޮނިގަނޑެއް ރޭވެން ޖެހޭނެ

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުން ތަރައްގީގެ ވިސްނުން އެއްގޮތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފުވައްމުލަކު...

މާވަރުލަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައިސައިފި، މިއީ ހުވަދޫގެ ތިން ވަނަ އެއާޕޯޓް

މާވަރުލަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައިސައިފި، މިއީ ހުވަދޫގެ ތިން ވަނަ އެއާޕޯޓް

ގދ. މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައި، ހުވަދޫގެ ތިން ވަނަ އެއާޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާފައި ވަނީ މިއަދު...

ހުވަދޫ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީގެ އެންމެ ކުރީގައި ޔައުގޫބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރައްވާ 8 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރަކަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 10 1 2 10

ފަހުގެ ލިޔުންތައް