ހުވާދޫގެ ރަށްތައް

ހުވަދޫ ޔޮޓް މެރީނާ ތިނަދޫގައި ގާއިމު ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ޔޮޓްތައް ބަނދަރުކޮށް، އެކި ބޯޓުފަހަރަށް ހިދުމަތްދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ގދ. ތިނަދޫގައި ގާއިމު ކުރުމަށް ބަޖެޓްކޮށްފިއެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޑެވެލިން މަސް ހިފަން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގދ. މަޑެވެލީގައި މަސް ހިފަން ފަރުމައްޗަށް ދިޔަ ގޮތަށް ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު ފަރުމައްޗަށް މަސް ހިފަން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިގްތިސާދު ކޮޅަށް ޖަހައިދޭނީ ޝިޕިން އިންޑަސްޓްރީން: ސައުދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ނަގާ ކޮޅަށް ޖަހައިދޭނެ ދާއިރާއަކީ ޝިޕިން އިންޑަސްޓްރީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އިތުރަށް ހަރަދު ކުރުމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަސްވެރިންގެ އާދޭސް: ވައުދުވި ހަމަ އަގު ހޯދައިދީ

ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ނުފުއްދޭތީ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައިފިއެވެ. މަސްވެރި އާއިލާތަކެއް ދިރިއުޅޭ ފަރެސްމާތޮޑާގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި ބައެއް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޒްނީން ވިލިނގިއްޔަށް އައުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ރާއްޖެއަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ އިނާމު ވެސް ހާސިލުކުރި އަޒުނީން ރަޝާދު އޭނާގެ އުފަން ރަށް، ގއ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 12 1 2 12

ފަހުގެ ލިޔުންތައް