ހުވާދޫގެ ރަށްތައް

ވިލިނގިލީ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވާމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންް ސަސްޕެންޑުކޮށްފިއެވެ. އެލްޖީއޭ އިން މިއަދު ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ފަސް...

Read more

އިންޓަރ ސްކޫލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސްކޫލަކަށް އަބޫބަކުރު ސްކޫލް

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޓަރ ސްކޫލް ދެވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ މޮޅު...

Read more

ގއ. މާމެންދޫއިން މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގއ.މާމެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ގއ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޝިއުނާ ސޯބިރު “ހުވަދޫ” އަށް މައުލޫމަތު ދެމުން ވިދާޅުވީ...

Read more

ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ނައިބް ރައީސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި ބަޔާން ނެރެފައިވާތީ ގއ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ނައިބް...

Read more

މަކީޓާ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރަންވަނަތަކެއް ތިނަދޫއަށް

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަކީޓާ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ގދ ތިނަދޫ ރައުހަތު ސްޕޯޓްސްގެ ޓީމުން ރަންވަނަތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 25 ން ފެށިގެން ހަތަރު...

Read more
Page 1 of 8 1 2 8

ފަހުގެ ލިޔުންތައް