ހުވާދޫގެ ރަށްތައް

އިގްތިސާދު ކޮޅަށް ޖަހައިދޭނީ ޝިޕިން އިންޑަސްޓްރީން: ސައުދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ނަގާ ކޮޅަށް ޖަހައިދޭނެ ދާއިރާއަކީ ޝިޕިން އިންޑަސްޓްރީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އިތުރަށް ހަރަދު ކުރުމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަސްވެރިންގެ އާދޭސް: ވައުދުވި ހަމަ އަގު ހޯދައިދީ

ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ނުފުއްދޭތީ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައިފިއެވެ. މަސްވެރި އާއިލާތަކެއް ދިރިއުޅޭ ފަރެސްމާތޮޑާގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި ބައެއް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޒްނީން ވިލިނގިއްޔަށް އައުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ރާއްޖެއަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ އިނާމު ވެސް ހާސިލުކުރި އަޒުނީން ރަޝާދު އޭނާގެ އުފަން ރަށް، ގއ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަތޮޅު ވެރިޔާއަށް ވަޒީރަކާ އެއްވަރު މުސާރައެއް ލިބެންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގެ ނަން “އަތޮޅު ވެރިޔާ”ގެ ނަމަކަށް ބަދަލުކޮށް، އެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވާ މީހާއަށް ވަޒީރަކާ އެއްވަރު މުސާރައެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތިނަދޫ އާއި ކާޑެއްދޫ ބްރިޖަކުން ގުޅާލަން ރައީސް ވަނީ ވައުދުވެފައި: މުގުނީ

ހުވަދޫގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް، ގދ. ތިނަދޫ އާއި ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ތިނަދޫ އުތުރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 12 1 2 12

ފަހުގެ ލިޔުންތައް