ޚަބަރު

ޑރ. ޝަހީމްގެ ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލް ހުވަދޫއަށް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުތަައް ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ފަށްޓަވައިފި އެވެ. ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ...

Read more

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު 2 މީހަކު ގއ.ވިލިނގިލިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު 2 ފިރިހެނަކު ގއ.ވިލިނގިލިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ(1) ގއ.ވިލިނގިޔަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ގއ. ވިލިނގިލީ...

Read more

ހަސަން ނަޖީީބު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް!

ގއ.ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ހުންނެވި ގއ.ވިލިނގިލީ ފުރެޝް، އަލްޢުސްތާޛު ހަސަން ނަޖީބު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރޭ ބޭއްވި...

Read more

ރަމަޟާން ވޯލީބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2018 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވަލައިފި

ވިލިނގިލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހު ބާއްވަމުން އަންނަ ރަމަޟާން ވޮލީބޯޅް ޓޯނަމެންޓްގައި މިއަހަރުވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވަލައިފި އެވެ. ވިލިނގިލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު...

Read more

ވިިލިނގިލީ ކައުންސިލަކީ ހަރަކާތްތެރި ނަތީއްޖާ ނެރޭ ކައުންސިލެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލަކީ އެންމެ ހަރަކާތްތެރި އަދި ނަތީއްޖާ ނެރޭ އެއް ކައުންސިލް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު...

Read more
Page 1 of 14 1 2 14

ފަހުގެ ލިޔުންތައް