ޚަބަރު

ކޮނޑޭ އިންޖީނުގޭ އިސް މުވައްޒަފަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގއ. ކޮނޑޭ އިންޖީނުގޭ އިސް މުވައްޒަފަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އިންޖީނުގޭ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރު މަގާމު ފުރުވަމުން ގެންދެވި މުހައްމަދު އަބްދުލް ހަކީމް (45އ)، ގއ. ކޮނޑޭ/...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިލިނގިލީގައި ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ، ގަސްތައް ބިމާހަމަ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހުވަނި އާދަޔާ ހިލާފަށް އިތުރުވެ، ރަށުގެ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ. ވިލިނގިލީ ގަސްތަކުގައި ހުވަނި އަޅައި، ބައެއް ގެތަކަށް ވެސް ހުވަނި ވަދެ،...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޫއްޑޫ އާއި ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރަން 55 މިލިއަން ރުފިޔާ

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯގެ އެންމެ ބޮޑު މަސް ފެކްޓްރީ ހިންގާ، ގއ. ކޫއްޑޫ އާއި ކ. ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން 55 މިލިއަން ރުފިޔާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާރެހާއި ހުނަދޫވިލިގިލީގައި ރިސޯޓު ހަދަން ނިންމުމުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސަރުކާރުން އަލަށް ރިސޯޓު ހަދަން ނިންމި ރަށްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރު ބުރީ (ގއ)ގެ ދެ ރަށް ހިމެނާފައިވާތީ، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަމަށް މަރުހަބާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކައުންސިލްތަކަށް ދިން ބާރާމެދު ފުއާދު ޝައްކު، ޖަވާބު ދެއްވީ ރައީސް

ކައުންސިލްތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ފާސްކުރި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް، މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ވެސް ހުރަސް އަޅުއްވާފާނެ ކަމާމެދު ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 20 1 2 20

ފަހުގެ ލިޔުންތައް