ޚަބަރު

ހައޮޑިގަލާ ރިސޯޓު ހަދަން ދުލެއް ނުކުރި، ދޫކުރީ ދޮންދީނިތަކަށް

ދޮންދީނިތަކަށް ހާއްސަވެފައިވާ ގދ. ހައޮޑިގަލާގައި ރިސޯޓު ހަދަން ދޫނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ރިސޯޓު ހަދަން އެ ރަށް ދޫނުކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރިސޯޓު ހަދަން ހުވަދޫއިން ފަސް ރަށް ދޫކުރަން ނިންމައިފި

ރިސޯޓު ހަދަން ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުވަދު އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށް ހިމަނައިފިއެވެ. އެ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރި (ގއ)ގެ ދެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޒުވާނަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި ވިލިނގިލީގައި އަނެއްކާވެސް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް

ގއ. ވިލިނގިލީ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި، ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް އަނެއްކާވެސް އެ ރަށުގައި ހިނގައިފިއެވެ. ވިލިނގިލީގައި ހިއްކި ބިމުގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކަރަންޓް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުވަދޫ ޔޮޓް މެރީނާ ތިނަދޫގައި ގާއިމު ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ޔޮޓްތައް ބަނދަރުކޮށް، އެކި ބޯޓުފަހަރަށް ހިދުމަތްދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ގދ. ތިނަދޫގައި ގާއިމު ކުރުމަށް ބަޖެޓްކޮށްފިއެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޑެވެލިން މަސް ހިފަން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގދ. މަޑެވެލީގައި މަސް ހިފަން ފަރުމައްޗަށް ދިޔަ ގޮތަށް ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު ފަރުމައްޗަށް މަސް ހިފަން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 2 ގެ 20 1 2 3 20

ފަހުގެ ލިޔުންތައް