މީހުން

ރައީސްގެ ހާއްސަ އިނާމް ހުވަދޫގެ 8 ބޭފުޅަކަށް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ހުވަދު އަތޮޅުގެ އަށް ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިއީ ވިލިނގިލީ ދަރިއެއް، ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނީ ވަރުގަދަ ކާމިޔާބީއެއް

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް އުފަން، މަޝްހޫރު ސްޕޯޓްސް ފިޒިކް، އަޒްނީން ރަޝާދު ރާއްޖެ ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިދީފިއެވެ. އަޒްނީން ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރީގެ އެސްއޯ ކޮމާންޑަރު ޑީޑީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ކުރީގެ އެސްއޯ ކޮމާންޑަރު ގއ ގެމަނަފުށި އިރުމަތީގެ ، އިންސްޕެންޓާ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް (ޑީޑީ) ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރުކަމަށް އަމްޖަދު

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ގއ. ވިލިނގިލި، ވިލާޑިސޯސަން އަމްޖަދު ވަހީދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. ޗެނަލް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިއީ ކަނޑުހުޅުދޫ މަސްވެރި އާއިލާތަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް: ޖަމީލް އުސްމީން

ޖެހިޖެހިގެން 2 ދުވަހު ހުވަދު އަތޮޅު ކަނޑުހުޅުދޫ، 2 ދޯނި ބިންދައިގެން ދިޔުމުން އެއީ މަސްވެރި އާއިލާތަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމާއެއް ކަމަށް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2

ފަހުގެ ލިޔުންތައް