ސިޔާސީ

ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން އަކީ ވިލިނގިލި ފަޙުރުވެރި ދަރިއެއް، ކައުންސިލް ސަސްޕެނޑްކުރީ ޤާނޫނާ ޙިލާފަށް

ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން އަކީ ވިލިނގިލި ފަޙުރުވެރި ދަރިއެއް ކަމަށާއި ކައުންސިލް ސަސްޕެންޑްކުރީ ޤާނޫނާ ޙިލާފަށް ކަމަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި ކައުންސިލް ގެ ރައީސް މުސްތަފާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

Read more

ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައްޔާން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލް ގެ ރައީސް ރައްޔާން ޖަމާލް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ރައްޔާން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ގޮފިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު...

Read more

ކޮލަމާފުށީ އެމްޑީޕީ ބޮޑު ދިދަ ފުލުހުން ބާލައިފި

ގއ.ކޮލަމާފުށީ ގައި ނަގާފައިހުރި އެމްޑީޕީ ބޮޑު ދިދަ ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައިފި އެވެ. އިއްޔެ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ ދަށުން ގއ.ކޮލަމާފުށީ...

Read more

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުމަށް ގޮވާލާ ތިނަދޫގައި އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކުމަށް ގޮވާލާ ގދ.ތިނަދޫގައި އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ތިނަދޫ އެމްޑިޕީ...

Read more

ސަރުކާރާއިއެކު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ދެއްކުމަށް ވިލިނގިލީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބައްވައިފި

ސަރުކާރަށް ދިމާވެފައިވާ ނުތަނަވަސް މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރާއިއެކު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ފާހަގަކޮށް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާވައިފި އެވެ. ވިލިނގިލީ ޕީޕީއެމް “މައި ޖަގަހަ” ގެ އިވެންޓު ކޯޑިނޭޓަރ...

Read more
Page 1 of 2 1 2

ފަހުގެ ލިޔުންތައް