ސިޔާސީ

ކާޑެއްދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ތިނަދޫއާ ގުޅުވާލަނީ

ހުވަދު އަތޮޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތަރައްގީ ކުރި އެއާޕޯޓް، ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ގދ. ތިނަދޫއާ ގުޅުވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔައުގޫބުގެ ތުހުމަތުތަކެއް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި އެމްއޭސީއެލަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)އަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަންނަ އަހަރު 556 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހުވަދޫގައި ހިންގާނެ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ހުވަދު އަތޮޅުގައި 556.8 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ބަޖެޓްކޮށްފިއެވެ. ހުވަދު އަތޮޅު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުވަދޫ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، ޝިފާޒު ކެމްޕެއިން މެކުހަށް

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރައްވާ މުހައްމަދު ޝިފާޒު ހުވަދު އަތޮޅަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ވަރުގަދައަށް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިލިނގިލި-ކޫއްޑޫ ބްރިޖުގެ ދިރާސާ އަނެއްކާވެސް ބަޖެޓްކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިއްޔާއި ގއ. ކުއްޑޫ ގުޅާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދާ އެއްގޮތަށް ދެ ރަށް ގުޅާލުމަށް ބްރިޖު އެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 4 1 2 4

ފަހުގެ ލިޔުންތައް