ރިޕޯޓް

ފަޅު ރަށްތައް އެންމެ ގިނައީ ހުވަދޫގައި

ރާއްޖޭގެ ޗާޓުގެ އެންމެ ފުލުގައި ފެންނަން އޮތް، ބޮޑު އަތޮޅަކީ ހުވަދު އަތޮޅެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ގުދުރަތީ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތާރީހީ އަތޮޅެކެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން އެ އަތޮޅުގައި އެކަނި ވެސް 199 ރަށް އޮވެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ 18 ރަށެވެ. ރަޅު ރަށްތަކުގެ އަދަދު 181 އެވެ. މީގެ ބައި ގަރުނެއްހާ ކުރިން ފެށިގެން އިދާރީ ގޮތުން ހުވަދު އަތޮޅު ވަނީ ދެ ބައަކަށް ބަހާލާފަ އެވެ. އެހީ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރި (ގއ) އާއި ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި (ގދ) އެވެ. ގއ. އަތޮޅުގައި 74...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް