ކުޅިވަރު

ރަމަޟާން ވޯލީބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2018 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވަލައިފި

ވިލިނގިލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހު ބާއްވަމުން އަންނަ ރަމަޟާން ވޮލީބޯޅް ޓޯނަމެންޓްގައި މިއަހަރުވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވަލައިފި އެވެ. ވިލިނގިލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު...

Read more

މަކީޓާ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރަންވަނަތަކެއް ތިނަދޫއަށް

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަކީޓާ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ގދ ތިނަދޫ ރައުހަތު ސްޕޯޓްސްގެ ޓީމުން ރަންވަނަތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 25 ން ފެށިގެން ހަތަރު...

Read more

ގޫވަލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް މިފަހަރު މުޅި ހުވަދު އަތޮޅަށް!

ހުވަދު އަތޮޅު ވާދޫގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް “ގޫވަލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް” މިފަހަރު މުޅި ހުވަދު އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިމުބާރާތަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުން...

Read more

ވިލިނގިލީ ފުޓްސަލް ކުލަބް ބޮޑު ލަދަކާއިއެކު ބަލިވެއްޖެ

ހުވަދު އަތޮޅު ވިލިނގިލީ ފުޓްސަލް ޓީމް، ހުވަދު އަތޮޅު ނިލަންދޫ ފުޓްސަލް ޓީމާއިއެކު ކުޅެ ބޮޑު ލަދަކާއެކު ތަފާތު ބޮޑު ނަތިއްޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ. އިއްޔެ ހަވީރު ނިލަންދޫގައި...

Read more
Page 1 of 2 1 2

ފަހުގެ ލިޔުންތައް