Tag: ހުވަދޫ ބަޖެޓް

ހުވަދޫ ޔޮޓް މެރީނާ ތިނަދޫގައި ގާއިމު ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ޔޮޓްތައް ބަނދަރުކޮށް، އެކި ބޯޓުފަހަރަށް ހިދުމަތްދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ގދ. ތިނަދޫގައި ގާއިމު ކުރުމަށް ބަޖެޓްކޮށްފިއެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތިނަދޫ އާއި ކާޑެއްދޫ ބްރިޖަކުން ގުޅާލަން ރައީސް ވަނީ ވައުދުވެފައި: މުގުނީ

ހުވަދޫގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް، ގދ. ތިނަދޫ އާއި ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ތިނަދޫ އުތުރު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުވަދޫގެ އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓް ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް

ހުވަދު އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް އަންނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓް ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ތިނަދޫއަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”ވާދޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމުގެ ބިންގާ، ސަރުކާރުތަކުން ރަށަށް ވަނީ އިހުމާލުވެފައި“

ގދ. އަތޮޅު ވާދޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމުގެ ބިންގާ ކަމަށާއި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން އެ ރަށަށް އަޅާލާފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޒާހިރު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުވަދޫގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ މި ތިން ރަށުގައި

އަންނަ އަހަރު ހުވަދު އަތޮޅުގައި ބޮޑު މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ ގދ. ތިނަދު އާއި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގެ އިތުރުން ގދ. ގައްދޫގައި ކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުން ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2

ފަހުގެ ލިޔުންތައް