Tag: ހޯޑެއްދޫ

ކާޑެއްދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ތިނަދޫއާ ގުޅުވާލަނީ

ހުވަދު އަތޮޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތަރައްގީ ކުރި އެއާޕޯޓް، ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ގދ. ތިނަދޫއާ ގުޅުވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫގެ ކޯޒްވޭ އަންނަ ޖޫންމަހު ނިމެނީ

ގދ. މަޑަވެއްޔާއި ހޯނޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ އަންނަ ޖޫންމަހު ނިންމާ ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މުއިޒް އިއްޔެ ކުރެއްވި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް