Tag: ނޫސްވެރިން

”އަނިޔާކުރި ފުލުހުންނާ މެދު ހިތްބަރު ކަމެއް ނެތް“

އަނިޔާކުރި ފުލުހުންނާ މެދު އެއްވެސް ހިތްބަރު ކަމެއް ނެތް ކަމަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފުލުހުންގެ އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދި ރާއްޖެ ޓީވީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް