Tag: ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް

ތިނަދޫ އާއި ކާޑެއްދޫ ބްރިޖަކުން ގުޅާލަން ރައީސް ވަނީ ވައުދުވެފައި: މުގުނީ

ހުވަދޫގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް، ގދ. ތިނަދޫ އާއި ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ތިނަދޫ އުތުރު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކާޑެއްދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ތިނަދޫއާ ގުޅުވާލަނީ

ހުވަދު އަތޮޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތަރައްގީ ކުރި އެއާޕޯޓް، ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ގދ. ތިނަދޫއާ ގުޅުވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަތުލި މައްސަލާއިގައި ބަދަލު ހޯދުމަށް ވިލާއިން ކޯޓަށް!

ގދ.ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ވިލާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރުމަށް ފަހު އަތުލި މައްސަލާގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލެއް ހޯދުމަށް ވިލާން ކޯޓަށް ދާން ނިންމައިފި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް