Tag: ކޫއްޑޫ

ކޫއްޑޫ އާއި ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރަން 55 މިލިއަން ރުފިޔާ

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯގެ އެންމެ ބޮޑު މަސް ފެކްޓްރީ ހިންގާ، ގއ. ކޫއްޑޫ އާއި ކ. ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން 55 މިލިއަން ރުފިޔާ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިލިނގިލި-ކޫއްޑޫ ބްރިޖުގެ ދިރާސާ އަނެއްކާވެސް ބަޖެޓްކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިއްޔާއި ގއ. ކުއްޑޫ ގުޅާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދާ އެއްގޮތަށް ދެ ރަށް ގުޅާލުމަށް ބްރިޖު އެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް