Tag: އަހުމަދު ފުއާދު

މާރެހާއި ހުނަދޫވިލިގިލީގައި ރިސޯޓު ހަދަން ނިންމުމުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސަރުކާރުން އަލަށް ރިސޯޓު ހަދަން ނިންމި ރަށްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރު ބުރީ (ގއ)ގެ ދެ ރަށް ހިމެނާފައިވާތީ، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަމަށް މަރުހަބާ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް