Tag: އެމްޑީޕީ

ހުވަދޫ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، ޝިފާޒު ކެމްޕެއިން މެކުހަށް

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރައްވާ މުހައްމަދު ޝިފާޒު ހުވަދު އަތޮޅަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ވަރުގަދައަށް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން އަކީ ވިލިނގިލި ފަޙުރުވެރި ދަރިއެއް، ކައުންސިލް ސަސްޕެނޑްކުރީ ޤާނޫނާ ޙިލާފަށް

ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން އަކީ ވިލިނގިލި ފަޙުރުވެރި ދަރިއެއް ކަމަށާއި ކައުންސިލް ސަސްޕެންޑްކުރީ ޤާނޫނާ ޙިލާފަށް ކަމަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި ކައުންސިލް ގެ ރައީސް މުސްތަފާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައްޔާން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލް ގެ ރައީސް ރައްޔާން ޖަމާލް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ރައްޔާން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ގޮފިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮލަމާފުށީ އެމްޑީޕީ ބޮޑު ދިދަ ފުލުހުން ބާލައިފި

ގއ.ކޮލަމާފުށީ ގައި ނަގާފައިހުރި އެމްޑީޕީ ބޮޑު ދިދަ ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައިފި އެވެ. އިއްޔެ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ ދަށުން ގއ.ކޮލަމާފުށީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުމަށް ގޮވާލާ ތިނަދޫގައި އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކުމަށް ގޮވާލާ ގދ.ތިނަދޫގައި އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ތިނަދޫ އެމްޑިޕީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2

ފަހުގެ ލިޔުންތައް