Tag: ވާދޫ

”ވާދޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމުގެ ބިންގާ، ސަރުކާރުތަކުން ރަށަށް ވަނީ އިހުމާލުވެފައި“

ގދ. އަތޮޅު ވާދޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމުގެ ބިންގާ ކަމަށާއި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން އެ ރަށަށް އަޅާލާފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޒާހިރު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް