Tag: ވިލާ

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަތުލި މައްސަލާއިގައި ބަދަލު ހޯދުމަށް ވިލާއިން ކޯޓަށް!

ގދ.ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ވިލާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރުމަށް ފަހު އަތުލި މައްސަލާގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލެއް ހޯދުމަށް ވިލާން ކޯޓަށް ދާން ނިންމައިފި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް