Tag: ވިލިނގިލި

ބޯޓެއް ފެންމައްޗަށް ނަގައި، ތަރައްގީ ކުރީ ބޮޑު ބީޗެއް

އެ ޒުވާނުންނަކީ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތުގައި ނަމޫނާއެކެވެ. ތަފާތު އެކި މުނާސަބަތުތަކާ ދިމާކޮށް، އެކި ހަރަކާތްތައް އެ ޒުވާނުން ހިންގައެވެ. އިޖުތިމާއީ ރޫހު އާލާ ކުރުމަށް ބުރަ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޒްނީން ވިލިނގިއްޔަށް އައުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ރާއްޖެއަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ އިނާމު ވެސް ހާސިލުކުރި އަޒުނީން ރަޝާދު އޭނާގެ އުފަން ރަށް، ގއ. ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސްގެ ހާއްސަ އިނާމް ހުވަދޫގެ 8 ބޭފުޅަކަށް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ހުވަދު އަތޮޅުގެ އަށް ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިލިނގިލި-ކޫއްޑޫ ބްރިޖުގެ ދިރާސާ އަނެއްކާވެސް ބަޖެޓްކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިއްޔާއި ގއ. ކުއްޑޫ ގުޅާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދާ އެއްގޮތަށް ދެ ރަށް ގުޅާލުމަށް ބްރިޖު އެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުވަދޫ ތަރައްޤީ ކުރަން އެދޭނަމަ ރައީސް ޔާމީން އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވަންޖެހޭ: ޑރ. ޝަހީމް

ހުވަދު އަތޮޅު ތަރައްޤީ ކުރަން އެދޭ ނަމަ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގ މޭޓް ޑރ. ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2

ފަހުގެ ލިޔުންތައް