Tag: ވިލިނގިލި ކައުންސިލް

ވިިލިނގިލީ ކައުންސިލަކީ ހަރަކާތްތެރި ނަތީއްޖާ ނެރޭ ކައުންސިލެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލަކީ އެންމެ ހަރަކާތްތެރި އަދި ނަތީއްޖާ ނެރޭ އެއް ކައުންސިލް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން އަކީ ވިލިނގިލި ފަޙުރުވެރި ދަރިއެއް، ކައުންސިލް ސަސްޕެނޑްކުރީ ޤާނޫނާ ޙިލާފަށް

ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަން އަކީ ވިލިނގިލި ފަޙުރުވެރި ދަރިއެއް ކަމަށާއި ކައުންސިލް ސަސްޕެންޑްކުރީ ޤާނޫނާ ޙިލާފަށް ކަމަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި ކައުންސިލް ގެ ރައީސް މުސްތަފާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް