Tag: ވިލިނގިލި

ސަރުކާރާއިއެކު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ދެއްކުމަށް ވިލިނގިލީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބައްވައިފި

ސަރުކާރަށް ދިމާވެފައިވާ ނުތަނަވަސް މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރާއިއެކު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ފާހަގަކޮށް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާވައިފި އެވެ. ވިލިނގިލީ ޕީޕީއެމް "މައި ޖަގަހަ" ގެ އިވެންޓު ކޯޑިނޭޓަރ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިލިނގިލީ އަލަށްއާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ގއ. ވިލިގިލީގެ އަލަށްއާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ އަދި ޑިޒައިން ހަދައިދޭނެ ފަރާތެެއް ހޯދުމަށް އެންވައިރޮމެންޓް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާން ކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 2 ގެ 2 1 2

ފަހުގެ ލިޔުންތައް