Tag: ވިލިނގިލީ ވޮލެންޓިއަރސް އެސޯސިއޭޝަން

ބޯޓެއް ފެންމައްޗަށް ނަގައި، ތަރައްގީ ކުރީ ބޮޑު ބީޗެއް

އެ ޒުވާނުންނަކީ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތުގައި ނަމޫނާއެކެވެ. ތަފާތު އެކި މުނާސަބަތުތަކާ ދިމާކޮށް، އެކި ހަރަކާތްތައް އެ ޒުވާނުން ހިންގައެވެ. އިޖުތިމާއީ ރޫހު އާލާ ކުރުމަށް ބުރަ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް