Tag: ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ވިލިނގިލި

ރަމަޟާން ވޯލީބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2018 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވަލައިފި

ވިލިނގިލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހު ބާއްވަމުން އަންނަ ރަމަޟާން ވޮލީބޯޅް ޓޯނަމެންޓްގައި މިއަހަރުވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވަލައިފި އެވެ. ވިލިނގިލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް