Tag: މައި ޖަގަހަ

ސަރުކާރާއިއެކު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ދެއްކުމަށް ވިލިނގިލީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބައްވައިފި

ސަރުކާރަށް ދިމާވެފައިވާ ނުތަނަވަސް މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރާއިއެކު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ފާހަގަކޮށް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާވައިފި އެވެ. ވިލިނގިލީ ޕީޕީއެމް "މައި ޖަގަހަ" ގެ އިވެންޓު ކޯޑިނޭޓަރ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް