Tag: މަސްތުވާތަކެތި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު 2 މީހަކު ގއ.ވިލިނގިލިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު 2 ފިރިހެނަކު ގއ.ވިލިނގިލިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ(1) ގއ.ވިލިނގިޔަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ގއ. ވިލިނގިލީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް