Tag: މަޑަވެލި

މަޑެވެލިން މަސް ހިފަން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގދ. މަޑެވެލީގައި މަސް ހިފަން ފަރުމައްޗަށް ދިޔަ ގޮތަށް ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު ފަރުމައްޗަށް މަސް ހިފަން ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކާޑެއްދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ތިނަދޫއާ ގުޅުވާލަނީ

ހުވަދު އަތޮޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތަރައްގީ ކުރި އެއާޕޯޓް، ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ގދ. ތިނަދޫއާ ގުޅުވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫގެ ކޯޒްވޭ އަންނަ ޖޫންމަހު ނިމެނީ

ގދ. މަޑަވެއްޔާއި ހޯނޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ އަންނަ ޖޫންމަހު ނިންމާ ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މުއިޒް އިއްޔެ ކުރެއްވި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް