Tag: މެމްބަރު ސައުދު

ހުވަދޫ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީގެ އެންމެ ކުރީގައި ޔައުގޫބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރައްވާ 8 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރަކަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިގްތިސާދު ކޮޅަށް ޖަހައިދޭނީ ޝިޕިން އިންޑަސްޓްރީން: ސައުދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ނަގާ ކޮޅަށް ޖަހައިދޭނެ ދާއިރާއަކީ ޝިޕިން އިންޑަސްޓްރީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އިތުރަށް ހަރަދު ކުރުމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް