Tag: މެމްބަރު ޔައުގޫބު

ހުވަދޫ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީގެ އެންމެ ކުރީގައި ޔައުގޫބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރައްވާ 8 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރަކަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔައުގޫބުގެ ތުހުމަތުތަކެއް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި އެމްއޭސީއެލަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)އަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް