Tag: ފީޗާރ

ހުވަދު އަތޮޅަށް ކިޔާ އެންމެ މުސްކުޅި ނަމަކީ ”ސުވަދުންމަތި“

ސުވަދުންމަތި، މިއީ 1194 އަހަރު ލިޔެވުނު އިސްދޫ ލޯމާފާނުގައި ހުވަދު އަތޮޅަށް ކިޔާގޮތެވެ. “ސުވަ" މި ބަސް މުސްކުޅި ދިވެހި ބަހުގައި "ކިތަންމެ، ބައިވަރު، އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުވަދޫ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީގެ އެންމެ ކުރީގައި ޔައުގޫބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރައްވާ 8 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރަކަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބޯޓެއް ފެންމައްޗަށް ނަގައި، ތަރައްގީ ކުރީ ބޮޑު ބީޗެއް

އެ ޒުވާނުންނަކީ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތުގައި ނަމޫނާއެކެވެ. ތަފާތު އެކި މުނާސަބަތުތަކާ ދިމާކޮށް، އެކި ހަރަކާތްތައް އެ ޒުވާނުން ހިންގައެވެ. އިޖުތިމާއީ ރޫހު އާލާ ކުރުމަށް ބުރަ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހައޮޑިގަލާ ރިސޯޓު ހަދަން ދުލެއް ނުކުރި، ދޫކުރީ ދޮންދީނިތަކަށް

ދޮންދީނިތަކަށް ހާއްސަވެފައިވާ ގދ. ހައޮޑިގަލާގައި ރިސޯޓު ހަދަން ދޫނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ރިސޯޓު ހަދަން އެ ރަށް ދޫނުކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރޭ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިގްތިސާދު ކޮޅަށް ޖަހައިދޭނީ ޝިޕިން އިންޑަސްޓްރީން: ސައުދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ނަގާ ކޮޅަށް ޖަހައިދޭނެ ދާއިރާއަކީ ޝިޕިން އިންޑަސްޓްރީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އިތުރަށް ހަރަދު ކުރުމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 10 1 2 10

ފަހުގެ ލިޔުންތައް