Tag: ފުލުހުން

ކުށްމަދު ކުރުމަށް ޙާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ތިނަދޫގައި ފަށައިފި

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ގދ.ތިނަދޫގައި "ފަހިރާސްތާ"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަންގާރަ(30)، ދުވަހު ފެށިގެން ދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމް 2 ހަފްތާގެ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް