Tag: ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު

ޔައުގޫބުގެ ތުހުމަތުތަކެއް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި އެމްއޭސީއެލަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)އަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް