Tag: ދިވެހި ފުލުހުން

ގދ. ތިނަދޫގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ގދ. ތިނަދޫ ގެ ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ. ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްްޓޭޝަނުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ތިނަދޫގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް