Tag: ގއ.ނިލަންދޫ

މާމެންދޫ އާއި ނިލަންދޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް، އަގު 11 މިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު

ގއ. މާމެންދޫ އާއި ގއ. ނިލަންދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ. މާމެންދޫ އާއި ނިލަންދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ ރަސްމީކޮށް ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލްގެ 4 ކުލާސްރޫމް އިމާރާތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ގއ. ނިލަންދޫ 4 ކުލާސްރޫމް އިމާރާތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެޑުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ. އެޑުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލް ގެ 4 ކުލާސްރޫމް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް