Tag: ގއ.ކޮލަމާފުށި

ކޮލަމާފުށީ އެމްޑީޕީ ބޮޑު ދިދަ ފުލުހުން ބާލައިފި

ގއ.ކޮލަމާފުށީ ގައި ނަގާފައިހުރި އެމްޑީޕީ ބޮޑު ދިދަ ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައިފި އެވެ. އިއްޔެ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ ދަށުން ގއ.ކޮލަމާފުށީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް