Tag: ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް

މާރެހާއި ހުނަދޫވިލިގިލީގައި ރިސޯޓު ހަދަން ނިންމުމުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސަރުކާރުން އަލަށް ރިސޯޓު ހަދަން ނިންމި ރަށްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރު ބުރީ (ގއ)ގެ ދެ ރަށް ހިމެނާފައިވާތީ، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަމަށް މަރުހަބާ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

3 މަހުގެ ސަސްޕެންޝަން އަށް ފަހު ކައުންސިލަރުން އެނބުރި އޮފީހަށް!

މިދިޔަ ޑިސެމްްބަރ މަހު ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން 3 މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި ގއ.އަތޮޅު 3 ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޝަންއަށް ފަހު އެނބުރި ވަޒީފާއަށް ނިކުމެއްޖެ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް