Tag: ގއ.މާމެންދޫ

ރައީސްގެ ހާއްސަ އިނާމް ހުވަދޫގެ 8 ބޭފުޅަކަށް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ހުވަދު އަތޮޅުގެ އަށް ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާމެންދޫ އާއި ނިލަންދޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް، އަގު 11 މިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު

ގއ. މާމެންދޫ އާއި ގއ. ނިލަންދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ. މާމެންދޫ އާއި ނިލަންދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ ރަސްމީކޮށް ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގއ. މާމެންދޫއިން މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގއ.މާމެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ގއ.މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޝިއުނާ ސޯބިރު "ހުވަދޫ" އަށް މައުލޫމަތު ދެމުން ވިދާޅުވީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް