Tag: ގދ. މަޑަވެލި

މަޑެވެލިން މަސް ހިފަން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގދ. މަޑެވެލީގައި މަސް ހިފަން ފަރުމައްޗަށް ދިޔަ ގޮތަށް ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު ފަރުމައްޗަށް މަސް ހިފަން ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކާޑެއްދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ތިނަދޫއާ ގުޅުވާލަނީ

ހުވަދު އަތޮޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތަރައްގީ ކުރި އެއާޕޯޓް، ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ގދ. ތިނަދޫއާ ގުޅުވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް، ހުވަދޫ ދަރިއެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އެންމެ ޒުވާން ފަނޑިޔާރަކަށް ގދ.މަޑަވެލި، މޭނާ، އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މަހާޒަށް ފަހު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް