Tag: ގދ.މާވަރުލު އެއާޕޯޓު

މާވަރުލަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައިސައިފި، މިއީ ހުވަދޫގެ ތިން ވަނަ އެއާޕޯޓް

ގދ. މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައި، ހުވަދޫގެ ތިން ވަނަ އެއާޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާފައި ވަނީ މިއަދު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގދ.މާވަރުލު އެއާޕޯޓު ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފި

ގދ. މާވަރުލު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭ އާއި ޓެކްސީވޭ އަދި އޭޕްރަން ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި އިޢުލާންގައި ބުނެފައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް