Tag: ގައްދޫ ކައުންސިލް

ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށް، ”ރޫޅާލާނެ“ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ގދ.ގައްދޫ 3 ކައުންސިލަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް، އެކައުންސިލް "ރޫޅާލާނެ" ކަމުގެ އިންޒާރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ދީފި އެވެ. ކައުންސިލް ތަކުގެ ބެލެނެވެރި ފަރާތް ކަމުގައިވާ އެލްޖީއޭއިން ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް