Tag: ސިވިލް ކޯޓު

ހަސަން ނަޖީީބު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް!

ގއ.ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ހުންނެވި ގއ.ވިލިނގިލީ ފުރެޝް، އަލްޢުސްތާޛު ހަސަން ނަޖީބު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރޭ ބޭއްވި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް