Tag: ސިޔާސީ

ހުވަދޫ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، ޝިފާޒު ކެމްޕެއިން މެކުހަށް

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރައްވާ މުހައްމަދު ޝިފާޒު ހުވަދު އަތޮޅަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ވަރުގަދައަށް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުން އިއްތިހާދު ހަދަން ރައީސް ނަޝީދު ތާއިދު ކުރައްވައިފި

އިއްތިހާދުގެ ނަމަކީ ސަދަން ރީޖަނަލް އެލަޔަންސް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތައް ގުޅިގެން "އިންތިހާދު" ހެދުމަށް ތާއިދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުމަށް ގޮވާލާ ތިނަދޫގައި އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކުމަށް ގޮވާލާ ގދ.ތިނަދޫގައި އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ތިނަދޫ އެމްޑިޕީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަރުކާރާއިއެކު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ދެއްކުމަށް ވިލިނގިލީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބައްވައިފި

ސަރުކާރަށް ދިމާވެފައިވާ ނުތަނަވަސް މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރާއިއެކު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ފާހަގަކޮށް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާވައިފި އެވެ. ވިލިނގިލީ ޕީޕީއެމް "މައި ޖަގަހަ" ގެ އިވެންޓު ކޯޑިނޭޓަރ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ހުވަދޫ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާއިފި

މިއަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހުވަދޫ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް