Tag: ޒުވާނުން

އަޒްނީން ވިލިނގިއްޔަށް އައުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ރާއްޖެއަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ އިނާމު ވެސް ހާސިލުކުރި އަޒުނީން ރަޝާދު އޭނާގެ އުފަން ރަށް، ގއ. ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް، ހުވަދޫ ދަރިއެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އެންމެ ޒުވާން ފަނޑިޔާރަކަށް ގދ.މަޑަވެލި، މޭނާ، އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މަހާޒަށް ފަހު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިއީ ވިލިނގިލީ ދަރިއެއް، ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނީ ވަރުގަދަ ކާމިޔާބީއެއް

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް އުފަން، މަޝްހޫރު ސްޕޯޓްސް ފިޒިކް، އަޒްނީން ރަޝާދު ރާއްޖެ ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިދީފިއެވެ. އަޒްނީން ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް