Tag: ޕީޕީއެމް

ޑރ. ޝަހީމްގެ ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލް ހުވަދޫއަށް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުތަައް ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ފަށްޓަވައިފި އެވެ. ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކަރަންޓާއި ފެން އަގު ހެޔޮ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫގައި ސައިކަލު ބުރެއް ބާއްވާއިފި

މާލެއާއި އެއް އަގެއްގައި އަތޮޅުތެރޭގެ ކަރަންޓު އަދި ފެނުގެ އަގު ސަރުކާރުން ތިރި ކުރުމާއި ގުޅިގެން ގދ.ތިނަދޫގައި އެކަން ފާހަގަކޮށް ތިނަދޫ ޕީޕީއެމް އިން ސާއިކަލު ބުރެއް ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް