Tag: ޕީޕީއެމް ވިލިނގިލި

ޑރ. ޝަހީމްގެ ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލް ހުވަދޫއަށް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުތަައް ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ފަށްޓަވައިފި އެވެ. ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަރުކާރާއިއެކު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ދެއްކުމަށް ވިލިނގިލީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބައްވައިފި

ސަރުކާރަށް ދިމާވެފައިވާ ނުތަނަވަސް މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރާއިއެކު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ފާހަގަކޮށް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާވައިފި އެވެ. ވިލިނގިލީ ޕީޕީއެމް "މައި ޖަގަހަ" ގެ އިވެންޓު ކޯޑިނޭޓަރ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް