Tag: ޝަރުއީ ދާއިރާ

އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް، ހުވަދޫ ދަރިއެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އެންމެ ޒުވާން ފަނޑިޔާރަކަށް ގދ.މަޑަވެލި، މޭނާ، އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މަހާޒަށް ފަހު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް